Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.1.15/3.1.00/91.00789
Zahájení projektu: 4. 1. 2010
Ukončení projektu: 20. 12. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt spočívá v komplexní revitalizaci Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi a přilehlých ploch a ulic, které se nacházejí v městské památkové zóně. Projekt řeší úpravu povrchů a zeleně, vybavení ploch mobiliářem, drobnými architektonickými prvky, herními prvky pro děti a veřejným osvětlením.
Hlavní cíl projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel města Mladá Boleslav a spádového regionu a jeho atraktivitu pro návštěvníky. Předpokladem projektu je skutečnost, že kvalitnější a využitelnější plochy v centru města vytvoří lepší podmínky pro vzájemné interakce obyvatel a trávení volného času. Nedílnou součástí projektu budou také opatření zaměřená na zlepšení bezbariérové dostupnosti a bezpečnost chodců. Obyvatelé města, spádového regionu a osoby s omezenou schopností pohybu jsou primárními cílovými skupinami projektu.
Žadatelem je statutární město Mladá Boleslav. Fyzická realizace projektu je plánována na období leden 2010 - září 2010.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 78 876 573,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 919 395,00 Kč
 
Celková částka: 92 795 968,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena