Stávající objekt mateřské školy-rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč.provozního zázemí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Zdice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/39.00825
Zahájení projektu: 3. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce a modernizace budovy mateřské školy ve Zdicích, Zahradní 801; žadatelem je Město Zdice. Projekt je určen především obyvatelům Města Zdice, případně obyvatelům blízkého okolí, nevylučuje se však i širší dosah v rámci relevantního regionu. Předmět projektu, budova mateřské školy, byla vystavěna v 70. letech minulého století.
Současný stav budovy ne zcela vyhovuje, resp. neodpovídá požadavkům na kvalitu provozu zařízení obdobného typu.
Projekt je tedy zaměřen na podporu občanské vybavenosti ve městě - zajištění kvalitní a dostatečné služby poskytování péče o děti předškolního věku, kdy hlavním obecným cílem je zvýšení atraktivity venkova (sídelní jednotky do 5 000 obyvatel).
Cílů projektu, poskytování kvalitní veřejné služby, bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce a modernizace budovy mateřské školy - rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 926 437,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 144 510,00 Kč
 
Celková částka: 15 070 947,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena