Zákolany - revitalizace centra obce

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Zákolany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/36.00774
Zahájení projektu: 15. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší revitalizaci zanedbaného parku o rozloze 2221 m2 v centru obce Zákolany (umístění komunikací a zpevněných ploch pro pěší, altánu, vodovodní přípojky pro pítko, mobiliáře a výsadbu zeleně) s cílem vytvoření důstojného a funkčního prostoru pro setkávání a volnočasové vyžití místních občanů, tj. obyvatel Zákolan, Kovár a Trněného Újezda. V rámci projektu revitalizace centra obce je navržena také oprava historické fasády ZŠ a MŠ Pod Budčí. Projekt zatraktivní dosud zanedbané centrum obce také pro návštěvníky obce, kteří odsud směřují na památné místo naší historie Budeč a za dalšími přírodními a historickými pamětihodnostmi mikroregionu.
Všechny navržené aktivity projektu mají za cíl vrátit návsi její sociální funkce (prostor pro setkávání a odpočinek občanů obce) a změnit celkovou koncepci návsi ve smyslu posunutí těžiště celého prostoru od sochy A.Zápotockého k soutoku Zákolanského a Týneckého potoka, který je přirozenou přírodní dominantou a hodnotou celého prostoru.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 415 270,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 295 446,00 Kč
 
Celková částka: 4 710 716,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena