Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/26001
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati od Klamovky ke koncovému tramvajovému obratišti Sídliště Řepy.
Je lokalizován v Praze 5, 13 a 17 a zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami a naplňuje cíle OPPK i Strategického plánu hl.m.Prahy.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 839,1 mil. Kč, z toho způsobilé výdej 696,7 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 139,3 mil. Kč.
Projekt bude realizován od 1.6.2010 do 30.11.2010.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 430 029 473,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 140 434 992,00 Kč
 
Celková částka: 570 464 465,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena