Revitalizace Malešického parku

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/27008
Zahájení projektu: 1. 8. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření moderní odpočinkové zóny v městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o nové parkové cesty, výstavbu drobné architektury a vodních prvků (salla terena, dětská hřiště, vodní herní prvky, síťová prolézačka, pergoly, přírodní amfiteátr s pódiem), vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka, informační tabule, fontána, moderní plastika) a sadovnické úpravy (boskety, aleje, obří alej, květinové záhony, rozšíření travnatých ploch). Účelem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro rekreaci a relaxaci všech občanů a návštěvníků městské části Praha 10, odpovídající současným vysokým standardům, které budou v souladu s celkovou koncepcí ochrany životního prostředí a zvyšování kvality života v MČ Praha 10. Všeobecným (hlavním) cílem projektu je revitalizace Malešického parku v MČ Praha 10, a to prostřednictvím rekonstrukce stávající parkové infrastruktury, výstavby nových prvků, modernizace mobiliáře a sadovnických úprav.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 80 381 490,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 092 484,00 Kč
 
Celková částka: 87 473 974,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena