Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/21130
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Důvodem realizace projektu je revitalizace 6 vnitrobloků katastrálního území Stodůlky. Bude obnovena zeleň, veřejné plochy, dětská a sportovní hřiště a tímto dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel sídliště.
Revitalizace vnitrobloků bude mítbezprostřední dopad nejen na občany panelových domů revitalizovaných vnitrobloků (primární cílová skupina), ale i na návštěvníky těchto lokalit a obyvatele okolních čtvrtí. U těchto cílových skupin projekt ovlivní kvalitu bydlení a života, možnosti trávení volného času a sportovní vyžití a v neposlední řadě posílí sociální vazby na sídlišti.
Cílem projektu je zvýšení atraktivity revitalizovaných bloků a zabezpečení přitažlivého a kvalitního bydlení pro jeho obyvatele. Strategie vedoucí k dosažení cíle projektu je definována jako revitalizace veřejné zeleně, sportovišť a dětských hřišť.
Investorem projektu je městská část Praha 13.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 746 940,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 757 199,00 Kč
 
Celková částka: 38 504 139,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena