Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/21067
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení podnikatelského prostředí na území MČ Praha 13. Projekt plánuje vytvoření kvalitního informačního prostředí, které umožní klientovi získat všechny potřebné informace a poradí mu také vyřídit všechny potřebné úřední náležitosti. Výstupy projektu jsou určeny pro podnikatele a zájemce o podnikání působící na území MČ Praha 13. V rámci projektu dojde k vytvoření nového informačního centra pro podnikatele a zavedení nových ICT služeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 589 626,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 94 193,00 Kč
 
Celková částka: 683 819,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena