Rovnoprávný přístup ke vzdělávání pro osoby pečující o závislého člena rodiny

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Lenka PAVILKOVÁ - CHANNEL CROSSINGS
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/31985
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší potřeby osob pečujících o závislého člena rodiny
a navazuje na zkušenosti získané při realizaci předchozího projektu "Rozvoj vzdělávacího centra".
V rámci jeho aktivit byla vytvořena anketa mapující zájem o různé typy vzdělávání a na základě získaných výsledků byly vytvořeny metodické materiály pro výuku a navrženy kurzy. Šest vybraných kurzů bylo pilotně ověřeno na skupině žen pečujících o malé děti.
Vzhledem k velkému zájmu o účast v těchto kurzech jsme připravili navazující projekt, který využívá připravené metodické materiály, dále je rozšiřuje a nabízí osobám pečujícím o závislého člena rodiny ucelený systém vzdělávání s cílem úspěšně integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce.
Projekt svými podpůrnými aktivitami umožní účast na vzdělávání osobám pečujícím o závislého člena rodiny, zvýší jejich motivaci k celoživotnímu učení a zjednoduší jim návrat do pracovního procesu a uplatnění na trhu práce.
Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacích kurzů včetně zajištění péče o závislou osobu během výuky.
V rámci projektu bude realizováno:
8 semestrálních jazykových kurzů
12 intenzivních jazykových kurzů
12 kurzů zaměřených na práci s počítačem
16 kurzů profesního rozvoje osobnosti zaměřených nazvýšení klíčových kompetencí.
Účastí v těchto kurzech bude podpořeno 120 osob.
Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit, které tvoří jednotlivé etapy projektu:
Úvodní fáze projektu - zajištění plánovaných aktivit
Úprava a vybavení prostor pro hlídání dětí
Příprava nových vzdělávacích modulů, které nebyly doposud zpracovány
Výběr a registrace účastníků kurzů
Výběr a příprava studijních materiálů
Realizace jazykových, počítačových kurzů a kurzů profesního rozvoje
Zpracování zpětné vazby
Zhodnocení průběhu projektu a udržitelnost
Plánované aktivity zajistí projektový tým žadatele, který disponuje dostatkem zkušenostmi s řízením projektů, ve spolupráci s odborníky působícími v oblasti profesního vzdělávání dospělých.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 682 633,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 644 684,00 Kč
 
Celková částka: 4 327 317,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena