Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36073
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 31. 1. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Základním důvodem inovace studijního programu VOŠ Jabok jsou změny v minimálním standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci a nové nároky na kvalitu, obsah a organizaci studia vyplývající z Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (QRAM). Nové požadavky praxe sociální práce vycházejí rovněž z programů Národní strategie ochrany práv dětí, Podpora transformace sociálních služeb a Národní strategie podporující pozitivní stárnutí. V průběhu projektu bude vytvořeno nových 5 volitelných předmětů modulu Sociální práce s dětmi a rodinami, 3 volitelné předměty modulu Sociální práce s lidmi s postižením a 2 volitelné předměty modulu Etika a pastorační práce. Dále bude inovován systém tuzemských i zahraničních praxí - inovace tuzemských praxí zahrnuje vypracování metodiky vedení studentů v průběhu odborné praxe na pracovišti a vytvoření nového informačního prostředí, které bude obsahovat informace o zařízeních a bude sloužit k odevzdávání zpráv z praxí a ke komunikaci se smluvními pracovišti. Inovovaný a rozšířený Manuál dobré praxe VOŠ Jabok i informační systém bude využit při organizaci odborných praxí a výuce inovovaných předmětů Metodický a supervizní seminář k praxím I.-IV. a Supervize k blokové praxi specializační. V rámci inovace zahraničních praxí bude se zařízeními dohodnut standardní postup průběhu praxí, bude vytvořena nová instrukce a formuláře a bude inovován přípravný a supervizní seminář Sociální práce v evropském kontextu - pro výuku tohoto semináře a pro přípravu studentů na zahraniční praxe bude vytvořena nová učebnice English for Social Services. Další aktivitou projektu bude vzdělávání pedagogů školy - při školení a zahraničních stážích pedagogové získají potřebné poznatky a takézlepší své jazykové schopnosti. Pro výuku nových i stávajících předmětů bude vybudováno Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem a Modelové pracoviště pro zahradní terapii (Zahrada smyslů).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 592 518,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 562,00 Kč
 
Celková částka: 697 080,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena