Podpora tvorby a zavedení širší nabídky vzdělávání zdravotně postižené mládeže s důrazem na lepší profesní i osobní uplatnění.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31542
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt bude realizován v Odborném učilišti pro žáky s více vadami, cílem je zvýšení nabídky a kvality vzdělávání a odborné přípravy mládeže se zdravotním postižením. OU vzdělává mládež (15 - 26 let) se zdravotním, smyslovým nebo tělesným postižením. Součástí projektu bude i další vzdělávání pedagogických pracovníků OU. Veškeré aktivity, realizované tímto projektem, aplikujeme nad rámec povinných hodin výuky na OU pro zdravotně postižené. Díky projektu budou navýšeny výukové hodiny informační a komunikační technologie ( dále jen ICT ), zavedena výuka anglického a znakového jazyka. Dále budou zavedeny hodiny zaměřené na komunikační dovednosti a nápravu vad řeči. Rozšíříme nabídku volitelných předmětů o zdravotní tělesnou výchovu. Hlavním přínosem projektu se stane vzrůst společenské prestiže a možnosti uplatnění absolventů učiliště na trhu práce, v průběhu realizace projektu vznikne koncept metodického vedení výuky cizího jazyka, znakového jazyka, výuky informačních a komunikačních technologií.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 211 286,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 556 145,00 Kč
 
Celková částka: 3 767 432,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena