Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005321
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 17. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení nového vybavení školních dílen Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně pro praktickou odbornou výuku studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC a učebních oborů 23-55-H/02 Karosář, 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč kovů CNC, 23-51-H/01 Strojní mechanik. Hlavní zaměření projektu vede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory a přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 904 040,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 571 301,30 Kč
 
Celková částka: 30 475 342,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena