Moderní vinař - vzdělávání pro úspěch na současném trhu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Národní vinařské centrum, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03.0047
Zahájení projektu: 2. 5. 2012
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je určen pracovníkům a OSVČ v oboru vinařství a vinohradnictví a jeho realizací bude dosaženo zvýšení kvality produktů a služeb, které jsou důležité pro rozvoj tohoto ekonomického odvětví v Jihomoravském kraji. Obsahem projektu je tvorba vzdělávacího programu rozšiřujícího dovednosti v oblasti vinařství a vinohradnictví. Jejím obsahem bude vytvoření moderního vzdělávacího programu a jeho implementace do e-learnigového programu (včetně naprogramování webu s e-programem), který je významnou inovací v nabídce tohoto druhu vzdělávání. Vzdělávací program bude mít teoretickou část realizovanou prostřednictvím e-learningového modulu a praktickou vedenou lektorem. Kurz bude zakončen vědomostním testem a praktickou zkouškou. Součástí projektu bude 2 x pilotní odzkoušení vytvořeného vzdělávacího programu. Cílem odzkoušení programu je získání zpětné vazby od zástupců cílové skupiny projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 201 740,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 210 511,00 Kč
 
Celková částka: 1 412 251,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena