Dostavba kanalizace v Horoměřicích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC HOROMĚŘICE
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02258
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 29. 5. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu bylo připojení staré zástavby obce Horoměřice na kanalizační systém zaústěný do stávající ČOV Horoměřice s kapacitou pro 3900 EO. Realizací projektu se počet připojených EO zvýšil o 160, tj. na 3520 EO.  

Cíle projektu: snížení znečištění vod z komunálních zdrojů, odkanalizování části obce Horoměřice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 916 426,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 691 133,00 Kč
 
Celková částka: 4 607 559,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena