Kanalizace Kublov

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Kublov
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00133
Zahájení projektu: 12. 12. 2008
Ukončení projektu: 25. 2. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obec Kublov, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko – biosférické rezervaci UNESCO – a je součástí Ptačí oblasti Křivoklátsko, vybudovala přes 9 kilometrů splaškové kanalizace a čistírnu odpadních vod s kapacitou 1 000 ekvivalentních obyvatel. Vyčištěním odpadních vod od téměř 600 obyvatel se tak zlepší životní prostředí a kvalita vod v okolí obce.

Hlavní přínosy – pokles znečištění o 1 tunu dusíku, 0,6 tuny fosforu, 18 tun nerozpustných látek a 42 tun chemické spotřeby kyslíku (Cr-metoda) za rok.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 57 020 844,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 062 501,00 Kč
 
Celková částka: 67 083 346,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena