Pořízení technologií ke snížení emisí CHPS s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CHPS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001120
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Vzduchotechnické zařízení účinně zajišťuje odtah a odfiltrování škodlivých látek, a tak zlepšuje pracovní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 741 917,85 Kč
Národní soukromá částka: 307 397,27 Kč
 
Celková částka: 2 049 315,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena