Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01140
Zahájení projektu: 7. 10. 2008
Ukončení projektu: 22. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Ve škole bylo provedeno zateplení obvodových plášťů budovy, střechy a byla nahrazena stávající okna a dveře okny a dveřmi termoizolačními.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 344 508,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 354 913,00 Kč
 
Celková částka: 15 699 421,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena