FVE pro Teplo Zlín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Teplo Zlín, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/3.1.00/09.04099
Zahájení projektu: 30. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny zabudované do střechy správní budovy společnosti Teplo Zlín. Elektrárna bude sloužit především pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie objektu. Žadatel požádal o 40%  dotaci, celou investici předfinancoval a dofinancoval z vlastních zdrojů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 607 142,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 107 142,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 071 427,00 Kč
 
Celková částka: 1 785 711,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena