Městská knihovna Dolní Benešov

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Dolní Benešov
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/15.27253
Zahájení projektu: 29. 8. 2015
Ukončení projektu: 10. 12. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k zateplení budovy, která nyní slouží jako městská knihovna pro občany města Dolní Benešov i širokého okolí. Části budovy slouží jako ordinace logopedky, klubovna šachového klubu a kancelář realitky (proto je žádáno o podporu v rámci režimu de minimis). Objekt stojí nedaleko jižního okraje města, jedná se o budovu stojící v příkrém terénu, svažujícím se ke břehu místního rybníka. Tím je dána skutečnost, že dvoupodlažní objekt, jak se jeví z východu, je z druhé strany třípodlažní, protože celý suterén je z této strany nad zemí. Údržba objektu je poměrně zanedbaná, pouze v roce 2013 byla všechna původní okna vyměněná za nová, plastová s izolačním dvojsklem, stejně tak všechny dveře jsou nové. Realizací projektu dojde ktepelné izolaci obvodových stěn a teplené izolaci střešní konstrukce objektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 561 281,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 207 597,00 Kč
 
Celková částka: 768 878,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena