Rekonstrukce MŠ Opava, Šrámkova za účelem úspor energií

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01061
Zahájení projektu: 7. 7. 2008
Ukončení projektu: 14. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt  "Rekonstrukce MŠ Opava, Šrámkova za účelem realizace úspor energií"  byl určen k rekonstrukci obvodových plášťů budov mateřské školy postavených technologií montovaných staveb typu MS-OB na konci sedmdesátých let dvacátého století. Konstrukční systém, jeho technické parametry a kapacity byly zcela podřízeny požadavkům doby. Jeho technický stav rovněž odpovídal době výstavby, avšak z hlediska dnešních norem byl stav objektu nevyhovující. Tepelný odpor obvodových konstrukcí a střešního pláště daleko zaostával za požadovanou hodnotou, stav okenních výplní byl ve špatném stavu (netěsnosti = úniky tepla), rovněž jako stav meziokenních výplní. Podle průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 patřili budovy mateřské školy do klasifikační třídy F - Velmi nehospodárná. Vzhledem k nedostatečným tepelně-technickým vlastnostem stavebních konstrukcí a stále se zvyšujícím nákladům na vytápění objektu bylo nezbytné současně provést komplexní zateplení objektů MŠ Opava, Šrámkova.
Mezi navrhované úpravy budov patřilo:
- celoplošné zateplení objektů MŠ;
- náhrada stávajících dřevěných oken za plastová;
- dozdění pevných částí okenního pásu lehkým výplňovým zdivem,
- výměna dveří;
- zateplení střech objektů MŠ.
Navrhované úpravy přinesly zařazení budov do klasifikační třídy C1. Úpravy se snaží v co největší míře zachovat původní vzhled objektů.

Nově zateplené budovy mateřské školy, které jsou situovány v sídlištní zástavbě v Opavě - Kateřinkách, představují prostor pro zkvalitnění života obyvatel, zvláště pak klientů (dětí a jejich rodičů) a personálu, který v budovách působí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 545 084,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 507 956,00 Kč
 
Celková částka: 10 053 040,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena