Výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany - Založení parku na ploše vymezené ve schválené ÚPD

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03350
Zahájení projektu: 25. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Založení parku v centrální části Obce Dolní Břežany v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce. Regenerace centra obce, výsadba vegetace v místě odstraněných starých ekologických zátěží (navážka), obnova historických vodních ploch, sídelní zeleně a porostů na místech využívaných v posledním desetiletí jako skládka (deponie) zeminy a výkopku z dopravních staveb prováděných na území HM Prahy. Komplexní řešení centrálního území obce zahrnuje dílčí projekty:
A) Centrální část obce - Mlynářský park, včetně opravy a odbahnění Mlynářského rybníka
B) Centrum Dolní Břežany - veřejný park (Keltský park), včetně úpravy rybníka "Na Sádkách".
Historie postupného vývoje komplexního projektu je popsána v části J2 - aktivity projektu

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 193 842,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 328 324,00 Kč
 
Celková částka: 35 522 166,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena