Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512;1513-1515; 1518, 1519, 1533

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rychvald
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000355
Zahájení projektu: 21. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí, zejména obvodového pláště, a částečně také výměna výplní otvorů ve čtyřech bytových domech nacházejících se na ul. Středová č.p. 1533, 1519, 1518, ul. Středová č. p. 1512, 1511, 1510, ul. Středová č.p. 1503, 1502, 1501 a ul. Školní č.p. 1513, 1514, 1515 ve městě Rychvald. Hlavním cílem projektu je snížení stávající vysoké energetické náročnosti dotčených bytových domů. Opatření jsou navržena v souladu s doporučením energetického specialisty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 634 822,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 619 383,68 Kč
 
Celková částka: 14 254 206,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena