ZŠ Stachy

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC STACHY
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00023
Zahájení projektu: 16. 6. 2008
Ukončení projektu: 29. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší snížení energetických nákladů ZŠ Stachy. Současný stav objektů nevyhovuje energetickým standardům a jeho provoz je zatížen vysokými náklady na vytápění.

Náklady na vytápění se zásadně sníží celkovým zateplením objektu a výměnou energeticky nevyhovujících výplní otvorů.

Vybudováním nového plynového úložiště, instalací potřebné plynové technologie a vybudováním nové plynové kotelny projekt zajistí přechod na ekologický zdroj vytápění z původního vytápění na koks. Tuto část řeší související projekt ZŠ Stachy 2, který byl podán v rámci prioritní osy 2.

Instalace regulace zajistí podstatné snížení nákladů na vytápění a ohřev TUV.

Po realizaci bude objekt splňovat nízkoenergetický standard pro energetickou náročnost budov.
Realizací projektu dojde nejen k zásadnímu snížení nákladů na vytápění objektu, ale v neposlední řadě také k výrazné úspoře emisí CO2 a projekt přispěje ke zlepšení kvality ovzduší.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 674 565,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 530 805,00 Kč
 
Celková částka: 10 205 370,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena