Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01204
Zahájení projektu: 7. 7. 2008
Ukončení projektu: 14. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí budov a výměnu otvorových výplní a s tím spojené úpravy objektů Základní školy Seifertova. Součástí budovy je přístavek se služebními byty. U této přístavby byla také provedena opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových plášťů. Provedení těchto úprav bylo neuznatelným nákladem. V projektové dokumentaci bylo také uváděno zateplení kuchyně; vzhledem k tomu, že kuchyně je součástí přístavby vybudované před 3 lety, nebude toto opatření realizováno. V realizaci tohoto projektu také nebyla provedena úsporná opatření na budově tělocvičny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Technický popis jednotlivých opatření je uveden v projektové dokumentaci, která je přílohou projektové žádosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 333 457,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 529 433,00 Kč
 
Celková částka: 16 862 890,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena