Tepelné izolace školních budov v České Skalici - ZŠ Lidická

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Česká Skalice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01155
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 11. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt se týkal budovy "přístavku" místní základní školy v České Skalici, ul.Lidická ,č.p. 216 na pozemku st.č. 471 dle KN v katastrálním území Česká Skalice. Jedná se o panelovou konstrukci z přelomu 70. a 80. let 20. stol. u níž jsou v současné době značné energetické ztráty. Obsahem projektu byla realizace souboru tepelně izolačních opatření, díky nimž dosáhne objekt doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 730 540-2 z dubna 2007. Tato opatření umožní dosažení nízkoenergetického standardu budovy.
Tepelně izolační opatření byla realizována dle varianty II energetického auditu, který vykazuje nejlepší energetické i ekonomické účinky. Spočívá v doplnění izolací a kompletním zateplení objektu.
Přestože se realizovaná varianta jeví jako ekonomicky nejvýhodnější, její nevýhodou je dlouhá doba návratnosti. Proto energetický audit doporučuje realizovat tato opatření za pomocí dotačních titulů.
Zateplování místních školních budov bylo zařazeno do projektů s veřejným zájmem města Česká Skalice, které by měly být realizovány v současném volebním období. Záměr je v souladu s rozvojovými dokumenty kraje v oblasti životního prostředí a jeho realizace je doporučena v nejbližším termínu. Projekt je též v souladu s kapitolou 4.1 Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje.
Na projekt bezprostředně navazují další dva projekty, zateplení budov Mateřských škol B. Němcové a J.A. Komenského. Energetický charakter všech tří budov je podobný. Žádosti o dotaci jsou podávány současně a v případě jejich úspěšné realizace dosáhnou tři pětiny českoskalických školních budov nízkoenergetického standradu.
Na zbylé dvě budovy je v současné době zpracovávána technická dokumentace a jejich zateplení je plánováno na rok 2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 006 548,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 707 037,00 Kč
 
Celková částka: 4 713 585,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena