Dům přírody Žďárských vrchů

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005167
Zahájení projektu: 13. 12. 2018
Ukončení projektu: 24. 3. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Nové středisko pro CHKO Žďárské vrchy poskytuje informace o ochraně přírody a krajiny a zajišťuje také vzdělávací programy. 


Cílem projektu bylo vybudování návštěvnického střediska pro CHKO Žďárské vrchy Dům přírody Žďárských vrchů a doplnit chybějící nabídku pro návštěvníky, usměrnit turistický ruch, zajistit odpovídající sociální zázemí, informovat návštěvníky o přírodních, historických a kulturních hodnotách a ochraně přírody a krajiny a zajistit stálý vzdělávací program o ochraně přírody a krajiny v CHKO Žďárské vrchy. Dům přírody byl vybudován v lokalitě Krátká, která leží v centrální části Žďárských vrchů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 613 072,64 Kč
 
Celková částka: 33 613 073,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena