Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola Sezimovo Ústí, Školní nám. 628

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00978
Zahájení projektu: 7. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projektem došlo ke zlepšení energetických vlastností areálu základní školy, který se skládá z pavilonu učeben, pavilonu hudební výchovy, stravovacího zařízení a pavilonu tělocvičen s příslušenstvím.

 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 170 529,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 147 740,00 Kč
 
Celková částka: 14 318 269,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena