Nákup nové technoogie pro zlepšení zpracování odpadního materiálu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: STAVOSUR, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00256
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 13. 3. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byl nákup nové moderní technologie pro zpracování odpadu. Jedná se o dva vysokozdvižné vozíky, jeden nakladač a 8 kontejnerů. Zároveň byla provedena oprava vjezdu do třídící haly (zvětšení vjezdových vrat) a oprava podlahy v třídící hale.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 925 353,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 516 238,00 Kč
Soukromé zdroje: 382 399,00 Kč
 
Celková částka: 3 823 990,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena