Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Vysoké Mýto
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00517
Zahájení projektu: 2. 1. 2009
Ukončení projektu: 28. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo zkvalitnění základní infrastruktury a technického vybavení pro nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě. V rámci projektu byly rekonstruovány 3 sběrné dvory, které byly dovybaveny sběrnými nádobami. Dále byl zakoupen nakladač, lis, drtič, třídící jednotka a PC s tiskárnou pro evidenci odpadů. Sběrné dvory i pořízení techniky jsou provozovány Technickými službami Vysoké Mýto s.r.o., což je organizace 100% vlastněná Městem Vysoké Mýto.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 807 121,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 436 550,00 Kč
 
Celková částka: 36 243 672,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena