Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května č.p. 473, Ledeč nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Ledeč nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011818
Zahájení projektu: 8. 3. 2021
Ukončení projektu: 29. 3. 2023
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy sídla Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou (parc. č. st. 506/1, k. ú. Ledeč nad Sázavou). V rámci projektu dojde k zateplení vnějších stěn domu, výměně se zateplením střešního pláště ploché střechy a teras, výměně okna na schodišti a zateplení stropu nad 2 NP. Při provádění zateplení budou opraveny a zatepleny balkony na schodišti a zateplen strop nad suterénem. Bude zaveden energetický management.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 652 888,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 212 506,55 Kč
 
Celková částka: 1 865 395,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena