Rekultivace skládky TKO Lesnice

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Lesnice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02412
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 15. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zájmovým územím byl prostor bývalé skládky TKO v Lesnici, která leží v JV intravilánu obce Lesnice v místě soutoku Vítošovského náhonu s vodním tokem Loučka v nadmořské výšce 274 m n.m. Výše uvedené vodní toky protékají od paty skládky z jihu a ze západu ve vzdálenosti cca 5 m. Prostor skládky nebyl oplocen, skládka ležela na původním terénu. Zájmové území má rozlohu 2435 m2.  

Realizací projektu došlo k odstranění staré skládky komunálních odpadů a k rekultivaci dotčeného zájmového území. Konečná konfigurace terénu odpovídá původnímu stavu a území je možno využít pro další rozvoj obce.

Cíle projektu - Odstranění staré skládky komunálních odpadů a rekultivace dotčeného zájmového území na ploše 2435 m2.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 475 389,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 142 715,00 Kč
 
Celková částka: 7 618 104,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena