Rozšíření a zkvalitnění svozu a zpracování separovaných odpadů v SOMPO, a.s., středisku Hrádek u Pacova

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: SOMPO, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00251
Zahájení projektu: 5. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu bylo rozšíření stávající dotřiďovací linky separovaných odpadů a na ní navazující linku svozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 222 720,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 334 080,00 Kč
 
Celková částka: 5 556 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena