Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00151
Zahájení projektu: 17. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Smyslem projektu bylo rozšíření počtu sběrných míst a intenzifikace stávajících sběrných míst v obcích mikroregionu. Původně bylo rozmístěno v rámci obcí mikroregionu 355 kusů různých nádob a kontejnerů určených na separovaný odpad. V rámci připravovaného projektu došlo k navýšení tohoto počtu o dalších 85 nádob a kontejnerů, které doplnily některá neúplná separační hnízda nebo budou instalována v místech kde dosud žádné nádoby nejsou. Bylo rozmístěno 60 kontejnerů o obsahu 1500 l a 15 nádob o obsahu 240 l, pro město Chýnov bylo pořízeno 5 velkoobjemových kontejnerů 15m3 a pro obec Opařany 5 kontejnerů 10m3. Tyto budou sloužit k odvozu odpadů ze stávajících sběrných dvorů. Vzhledem k objemu nádob a kontejnerů a četnosti jejich vyvážení dojde k navýšení kapacity systému odděleného sběru o 16,5 %.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 135 302,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 200 346,00 Kč
 
Celková částka: 1 335 648,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena