Obnova malých vodních nádrží Střítež

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Trutnov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01799
Zahájení projektu: 14. 11. 2008
Ukončení projektu: 10. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Účelem stavby byla obnova malých vodních nádrží. Jedná se o stávající vodní nádrže s rozpadlým bezpečnostím přelivem, bez vývaru. V zadní části dolní nádrže jsou deponovány zbytky zeminy z minulého čištění, na dně horní nádrže je vrstva sedimentu. V rámci realizace bylo provedeno vytěžení nánosů, vytvarování hrází, kde byla použita zemina ze zemníku, vytvořeného při předešlých odbahněních. Z břehového porostu bylo odstraněno několik dřevin, které brání provedení prací na bezpečnostním přelivu a hrázi. Za tyto pokácené dřeviny byla provedena náhradní výsadba dřevin.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 767 115,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 135 372,00 Kč
 
Celková částka: 902 488,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena