Rozšíření systému separace odpadů v obci Zašová

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Zašová
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02419
Zahájení projektu: 10. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Tento projekt má za úkol řešit rozšíření systému separace odpadů v obci Zašová o další možnosti sběru a svozu zelených zbytků z údržby obecních ploch a od občanů. Sběrem, svozem a využitím zelených zbytků, a tím jejich vyčleněním z odpadů, bude obec napomáhat také ke splnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a potažmo také cílů Plánu odpadového hospodářství kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 957 328,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 168 939,00 Kč
 
Celková částka: 1 126 267,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena