Vegetační úpravy v katastru obce Žďár nad Metují

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Žďár nad Metují
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.01858
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obec Žďár nad Metují se nachází v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Komplexní řešení péče o veřejnou zeleň zlepší začlenění obce do krajinného rázu chráněnné oblasti a zlepší parametry druhové biodiverzity v obci s navazujícím okolí. Veřejná zeleň byla založena a upravena s ohledem na zachování typického vesnického krajinného rázu a s ohledem na dodržení vhodného druhového složení dřevin v nově zakládaných výsadbách.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 513 752,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 443 603,00 Kč
 
Celková částka: 2 957 355,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena