Sběrný dvůr odpadů Vejprnice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Vejprnice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02488
Zahájení projektu: 11. 8. 2009
Ukončení projektu: 16. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu byla  v obci Vejprnice (okres Plzeň sever) realizována výstavba sběrného dvora a jeho vybavení zařízením pro nakládání s odpady. V této velmi rychle rostoucí obci doposud nebyl žádný zřízen a provozován. Prioritním zájmem samosprávy obce bylo zkvalitnění nakládání s odpady v obci (systém nakládání s odpady od obyvatel realizovaný obcí) právě vybudováním nového moderního sběrného dvora odpadů sloužícího pro obyvatele obce Vejprnice a obyvatele okolních menších spádových obcí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 979 563,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 584 628,00 Kč
 
Celková částka: 10 564 191,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena