Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň - rozšíření počtu sběrných míst

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Technické služby Kadaň, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02684
Zahájení projektu: 24. 8. 2009
Ukončení projektu: 15. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu je snížení množství ukládaného komunálního odpadu na skládku, čímž projekt přispívá k navýšení množství separovaných odpadů na území města, které odevzdávají obyvatelé (průměrná vzdálenost mezi bydlištěm a stanovištěm nádob na soustředění separovaného odpadu před odvozem k jeho dalšímu využití) se významně zkrátila.

Obyvatelé jsou více motivováni. Projevuje se i synergický efekt vlivu blízkosti nádob k místům vzniku odpadů a informační kampaně ke zvyšování separace odpadů v zájmu zachování zdravého životního prostředí ve smyslu vyšší iniciativy občanů k separaci odpadů v domácnostech.  Zvýšenou produkcí separovaných odpadů jsou zároveň podpořeny hospodářské aktivity v okrajové oblasti regionu a rozvoj malého a středního podnikání v oblasti zpracování odpadu jako osvědčeného zdroje pracovních míst zvlášť vhodného pro zaměstnance s nízkou kvalifikací. Projekt podporuje i vytvoření podmínek k zavedení nových technologií do provozů na zpracování jednotlivých druhů separovaných odpadů.

Město Kadaň prostřednictvím specializované firmy Technických služeb Kadaň, s.r.o. vybudovalo a provozuje sběrný systém ke sběru separovaného odpadu z vlastních zdrojů. Systém dobře fungoval, jeho možnosti jak dosáhnout rozšíření množství separovaného odpadu byly limitovány. K dalšímu potřebnému výraznému rozšíření účinnosti systému sběru přispělo rozšíření množství stanovišť s nádobami na sběr separovaného odpadu. Systém sběru byl vybaven novým kapacitním vozidlem, které je schopno všechna stanoviště pravidelně obsloužit a odvézt odpad na místo dalšího zpracování.   Technologie použitá pro nově pořízené sběrné nádoby je standardní, používaná běžně i v jiných městech: nádoby o objemu 240 litrů a o objemu 1100 litrů, kompatibilní s původním i pořízeným vozidlem na svoz odpadu. Počet nádob celkem: 128 kusů. Vozidlo je klasický nákladní automobil s dieslovým motorem, vybavený příslušným technickým zařízením na sběr separovaného odpadu (lisovací nástavbou).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 465 397,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 198 096,00 Kč
 
Celková částka: 3 663 494,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena