Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Prusy-Boškůvky
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001153
Zahájení projektu: 7. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Likvidace splaškových vod v obci Prusy-Boškůvky: nová ČOV, oddílná a jednotná kanalizace

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 613 281,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 284 696,74 Kč
 
Celková částka: 55 863 971,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena