Vodní nádrž Roupov

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Vacík Václav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.00760
Zahájení projektu: 15. 7. 2008
Ukončení projektu: 18. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vodní nádrž v pramenní oblasti toku za účelem zvýšení retence vod v aridní oblasti, zvýšení ekologické stability, rozšíření biokoridoru vodního toku na pozemcích zařazených do způsobu ekologického hospodaření.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 392 817,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 245 791,00 Kč
Soukromé zdroje: 182 068,00 Kč
 
Celková částka: 1 820 677,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena