Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Němčovice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02489
Zahájení projektu: 14. 8. 2009
Ukončení projektu: 23. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt realizoval výstavbu a vybavení zařízení pro nakládání s odpady - sběrného dvora odpadů v obci Němčovice (okres Rokycany), který nebyl v této obci zřízen a provozován. Prioritním zájmem samosprávy obce je zkvalitnit nakládání s odpady v obci (systém nakládání s odpady od obyvatel realizovaný obcí) právě vybudováním nového moderního sběrného dvora odpadů sloužícího pro obyvatele obce, rozsáhlou rekreační oblast s nemovitostmi určenými pro rekreační účely na katastru obce Němčovice a rovněž pro obyvatele okolních obcí v rámci Mikroregionu Radnicko.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 065 949,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 893 991,00 Kč
 
Celková částka: 5 959 940,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena