Zefektivnění nakládání s autovraky

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Bedřich Varmuža
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00190
Zahájení projektu: 16. 7. 2008
Ukončení projektu: 11. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Společnost v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb nakoupila zařízení na odsávání kapalin z autovraků, toto zařízení napomůže téměř z 99% odstranit veškeré kapalin z autovraků a vznikne tak mnohem lépe recyklovatelný produkt. Dalším záměrem byl nákup zařízení na drcení plastů z autovraků.

Projekt navazuje na podnikatelskou činnost žadatele a napomůže zefektivnit nakládání s odpady.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 906 826,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 689 439,00 Kč
Soukromé zdroje: 510 697,00 Kč
 
Celková částka: 5 106 962,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena