Oprava a modernizace domu Chládkova 29abc Brno - Žabovřesky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Chládkova 29 Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001467
Zahájení projektu: 12. 11. 2014
Ukončení projektu: 28. 2. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt bude realizován Společenstvím vlastníků jednotek Chládkova 29 Brno za účelem snížení energetické náročnosti budovy a opravy střešního pláště. V rámci snížení energetické náročnosti budovy bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy a zateplení podlahy půdy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 759 405,37 Kč
Národní soukromá částka: 2 218 654,92 Kč
 
Celková částka: 2 978 060,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena