Velká Hleďsebe - analýza rizik areálu KOVO

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Velká Hleďsebe
Registrační číslo: CZ.1.02/4.2.00/07.00675
Zahájení projektu: 24. 7. 2008
Ukončení projektu: 25. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Provedení analýzy rizika včetně podrobného hydrogeologického průzkumu. Areál KOVO se nachází v zastavěném území obce a protéká jím pravostranný přítok Kosového potoka.

Ohraničení staré ekologické zátěže včetně hydrogeologického modelu s prognózou šíření kontaminace a zpracování výkazu výměr pro projekt sanace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 881 572,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 155 571,00 Kč
 
Celková částka: 1 037 144,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena