Zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů-Optimalizace OH v regionu Velká nad Veličkou

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Velká nad Veličkou
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00365
Zahájení projektu: 17. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Vybudování zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů v regionu Velká nad Veličkou, ve kterém bude nakládáno s odpady z komunální a živnostenské sféry svozové oblasti Velké nad Veličkou (3150 obyvatel).
Zařízení je navrženo na katastrálním území Velká nad Veličkou na p. č. 1340/21 a 1340/8 v areálu provozované komunální čističky odpadních vod, jejíž provozovatelem je obec Velká nad Veličkou.
V areálu bylo dobudováno sběrné středisko primárně separovaných odpadů a kompostovací jednotka. Všechny části budou schopny samostatného provozu a budou se vzájemně doplňovat. Ve sběrném středisku budou od občanů a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy zvolené druhy odpadů kategorie O a N. Ty, které budou schopny recyklace budou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě ( odvoz na řízenou skládku, spalovnu atd.). Kromě sběrného střediska, je rovněž navržena kompostovací jednotka na zpracování biologicky rozložitelných odpadů z daného regionu vč. vodárenských kalů, které stávající ČOV produkuje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 308 400,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 172 070,00 Kč
 
Celková částka: 14 480 470,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena