Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Bohuňovice

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Bohuňovice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02620
Zahájení projektu: 7. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt zahrnoval stavbu sběrného dvoru, který bude umístěn v katastrálním území Bohuňovice a bude sloužit k soustřeďování sběru a odpadů kategorie O,N a O/N a N od občanů obce Bohuňovice, za účelem jejich předání k dalšímu využití, úpravě, odstranění nebo předání další oprávněné osobě ke zneškodnění. Na stávající zpevněné betonové ploše byly umístěny 2 typové buňky (pro účely kanceláře a sociálního zařízení) a 8 ks typových velkoobjemových kontejnerů. Součástí vybavení dvora je paletizační vozík s vážícím zařízením a shromažďovací prostředky. Areál dvora byl oplocen. Projekt počítal s kapacitou sběrného dvora 147 t/rok v případě komunálních a ostatních odpadů a s kapacitou 3,6 t/rok v případě nebezpečného odpadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 165 001,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 205 588,00 Kč
 
Celková částka: 1 370 589,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena