Zlepšení třídění odpadů v obci Hrušovany

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC HRUŠOVANY
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02677
Zahájení projektu: 29. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V současné době se v obci Hrušovany nacházejí pouze 2 stanoviště pro kontejnery, která jsou však v dezolátním stavu, což je nejen neestetické, ale také nebezpečné. Stání jsou navíc uzpůsobena pouze pro 2 kontejnery, takže do nich není možné umístit kontejnery na tříděný odpad. Dochází tak k jejích rozmístění na chodnících, silnicích a travních plochách. Takovéto umístění působí velmi nevzhledně a neuspořádaně, proto se obec zatím rozhodla umístit pouze omezený počet kontejnerů na tříděný odpad.Náplní projektu bude demolice současných 2 stanovišť pro kontejnery a výstavba 11 nových, přičemž jedno stanoviště bude uzpůsobeno pro 3 kontejnery, 8 stanovišť pro 5 kontejnerů a 2 stanoviště pro 6 kontejnerů. Stanoviště budou vymezena dřevěnými palisádami opatřenými tlakovou impregnací. Palisády budou usazeny z 1/3 své výšky pod úrovní okolního terénu do betonového základu a zasypány drceným štěrkem a zeminou z výkopku. Z tohoto důvodu budou dřevěné palisády do 1/3 opatřeny impregnačním roztokem zabraňujícím pronikání vlhkosti do dřeva, tvorby vápenných výkvětů, růstu mechů či znečištění zeminou. Vodorovná konstrukce kontejnerového stání je navržena z betonové dlažby 10 x 30 x 6 cm. Dlažba bude položena na 3cm kladecí vrstvu. Podkladem pro kladecí vrstvu bude vrstva drceného kameniva frakce 8 ? 16 mm o výšce 15 cm položená na zhutněné zemině. Vodorovná konstrukce bude ukončena betonovými obrubníky o rozměrech 25 x 100 x 8 cm usazených do 8 ? 10 cm vysokého betonového lože. Obrubníkybudou výškově odsazeny o 16 cm nad horní výškou dlažby. Výškový rozdíl mezi dřevěnou palisádou a obrubníky bude vyrovnán praným, nedrceným kačírkem frakce 22 ? 32 mm. Hlavním úkolem obruby bude ochrana dřevěných palisád před poškozením způsobeným manipulací s kontejnery. Vjezd na kontejnerová stání o šíři 3 m bude realizován z nájezdových obrubníků o rozměrech 15 x 100 x 150 cm a usazených do 8 ? 10 mm vysokého betonového lože.
V rámci projektu budou dále nakoupeny kontejnery na tříděný odpad alisů na PET lahve, které budou následně umístěny do nově vybudovaných stanovišť pro kontejnery. Bude se jednat o tyto nádoby:
? zelený kontejner 1100 lt s doplňky ? 13 ks
? žlutý kontejner 1100 lt s doplňky ? 12 ks
? modrý kontejner 1100 lt s doplňky ? 12 ks
? lis na PET lahve ? 12 ks
V současné době má obec kontejnery zapůjčeny od společnosti LIKOR CZ s.r.o., která v obci zajišťuje svoz odpadu. Pronájem kontejnerů je však neekonomický, navíc si obec od společnosti LIKOR CZ s.r.o. nepronajímá dostatečné množství kontejnerů. Z tohoto důvodu by obec ráda zakoupila vlastní kontejnery v množství vhodném pro potřeby obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 029 346,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 358 119,00 Kč
 
Celková částka: 2 387 466,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena