Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Fabičovic František
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01933
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Zájmové území je charakteristické rozsáhlým lučním komplexem s pestrou mozaikou mokřadních biotopů, starých říčních ramen, tůní a lužních porostů. Dříve šlo o souvislé záplavové území s výskytem různých cenných mokřadních biotopů -rostlin a živočichů. V minulosti byly provedeny rozsáhlé úpravy, které závažným způsobem situaci změnily. Aktuální stav mokřadů je tedy charakterizován vysokou mírou degradace a zabahněním, kdy hrozí jejich zánik, včetně rostlin a živočichů. Přír. potenciál zanikajících mokřadních biotopů je ovšem stále zcela mimořádný. Podstatou projektu byla obnova těchto objektů: Květné jezero, Gejle a Janovo jezero. Jednalo se o obnovu vodních ploch(zemní práce) a veg. úpravy spočívající v probírce dřevin ve prospěch cenných dřevin a rozvolnění charakteru plochy. V rámci prací bylo prováděno prohloubení (odbahnění) starých říčních ramen a terénních depresí za účelem vyššího a každoročně dlouhodobějšího obnažení povrchových spodních vod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 498 777,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 382 137,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 764 546,00 Kč
 
Celková částka: 17 645 461,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena