Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/08.02722
Zahájení projektu: 16. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Realizace průzkumů a inventarizací evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, tvorba plánů péče pro tato území a pořízení osobních automobilů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 292 576,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 933 984,00 Kč
 
Celková částka: 6 226 560,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena