Natura 2000 - označení hranic ptačích oblastí v Jihomoravském kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/09.06240
Zahájení projektu: 25. 1. 2011
Ukončení projektu: 1. 8. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je implementace soustavy NATURA 2000 v Jihomoravském kraji. V rámci realizace akce bude provedeno značení hranic 2 ptačích oblastí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 225 720,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 880,00 Kč
 
Celková částka: 237 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena