Obnova vodní plochy na p.č. 68/3 v k.ú. Křtěnovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Borkovec Tomáš
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/12.16714
Zahájení projektu: 27. 9. 2013
Ukončení projektu: 28. 10. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je vybudování vodní tůně v k.ú. Křtěnovice. V rámci realizace akce bude vybudována vodní tůň včetně litorálního pásma.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 464 470,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 81 965,00 Kč
 
Celková částka: 546 436,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena